Pokyny pre súťažiacich

Pokyny pre súťažiacich v školskom kole OSJL v šk. roku 2023/2024

 • V online súťažnom školskom kole OSJL sa môže zúčastniť každý žiak príslušného ročníka k danej kategórii, ktorý o súťaž prejaví záujem a ktorého do súťaže škola zaregistrovala.
 • Písomná časť súťaže – online TEST

 • Pri registrácii je vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka na www.onlineolympiady.sk.
 • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet.
 • Test na ŠK OSJL bude sprístupnený v čase od 9:00 do 10:55
  - pre kategóriu C dňa 17. 10. 2023
  - pre kategórie A a B dňa 14. 12. 2023
  V tomto čase sa môže zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť svojím kódom a začať súťažiť.
 • Čas na vypracovanie testu bude maximálne 35 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 11:30. Pozor! V prípade úplnej zhody bodov u viacerých súťažiacich v písomnej časti súťaže môže byť rozhodujúcim kritériom konečného umiestnenia čas odoslania riešení testových úloh.
 • Test bude obsahovať iba úlohy s výberom odpovede zo 4 možností (majú vždy iba jednu správnu odpoveď).
 • Za správnu odpoveď získajú súťažiaci 1 bod; za nesprávnu odpoveď 0 bodov, spolu maximálne 25 bodov.
 • Niektoré otázky obsahujú ikonu nápovedy. Kliknutím na túto ikonu si môžete zobraziť ukážku, ku ktorej sa otázka vzťahuje. Ukážka sa zobrazí za otázkou. Zobrazenie ukážky
 • Súťažiaci počas samotnej súťaže nemajú dovolené používať žiadne pomôcky, nesmú komunikovať s druhými osobami, používať mobilný telefón ani iné elektronické zariadenia s možnosťou pripojenia na internet okrem zariadenia, z ktorého žiak súťaží, a stránky, na ktorej prebieha súťaž.
 • Po zodpovedaní všetkých testových otázok stlačte červené tlačidlo „ODOVZDAŤ“.
 • Ak sa vám náhodou počas testu vypne počítač alebo sa vybije tablet, môžete test spustiť znova cez www.onlineolympiady.sk. Zadajte znova váš kód. Ak opäť spustíte test na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim odpovediam. Ak spustíte test znova na inom počítači, systém vám tiež ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím vášho počítača (zariadenia).
 • Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie testu – a zabudli ste stlačiť tlačidlo „ODOVZDAŤ“, systém odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo „ODOVZDAŤ“.
Prajeme Vám veľa úspechov!
Začať súťažiť