Pokyny pre súťažiacich

Pokyny pre súťažiacich v diecéznom (krajskom) kole Biblickej olympiády, 2021/2022

 • Žiakov, ktorí postúpili do diecézneho kola, zaregistruje učiteľ.
 • Pri registrácii je vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka „Kód súťažiaceho“ na www.onlineolympiady.sk – následne kliknúť tlačidlo „Štart.“
 • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie (najlepšie PC alebo notebook, ideálne s uhlopriečkou minimálne 15 palcov) so stabilným pripojením na internet.
 • Test na diecézne kolo BO bude sprístupnený dňa 26. apríla 2022 pre ZŠ a 27. apríla 2022 pre SŠ v čase od 9:00 do 9:30. V tomto čase sa môže zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť svojím kódom a súťažiť.
 • Čas na vypracovanie testu bude maximálne 75 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 10:45 hod.
 • Test bude obsahovať úlohy rôzneho typu.
 • Úspešným riešiteľom diecézneho (krajského) kola BO sa stáva súťažiaci jednotlivec, ktorý dosiahne minimálne 60 %.
 • Družstvo (výnimočne minimálne dvaja súťažiaci) môže postúpiť na vyššie kolo súťaže, ak priemer súčtu výsledkov súťažiacich je minimálne 60%. (To znamená, že na vyššie kolo môže postúpiť aj neúspešný riešiteľ, ak ostatní súťažiaci zvýšili priemer súťažiacich). Zároveň na celoštátne kolo postupuje družstvo z diecézy/eparchie s najvyšším priemerom súčtu výsledkov. V prípade rovnosti bodov sú rozhodujúce výsledky za jednotlivé typy úloh a čas.
 • Súťažiaci počas samotnej súťaže majú dovolené spolupracovať, komunikovať v rámci trojčlenného tímu registrovaných súťažiacich za školu.
 • Pretože sa tejto súťaže zúčastňujú veriaci mladí ľudia, veríme, že budete používať počítač, telefón a to čo máte okolo seba, len na vzájomnú komunikáciu a súťaženie – nie na vyhľadávanie informácií z rôznych zdrojov.
 • Výsledky zapisuje kliknutím každý súťažiaci sám za seba.
 • Po zodpovedaní všetkých otázok, stlačte červené tlačidlo „Odovzdať“. V prípade, že uplynie stanovený čas na vypracovanie testu a zabudnete stlačiť tlačidlo “Odovzdať”, systém odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo “Odovzdať”.
 • Ak sa vám náhodou počas súťaženia vypne počítač alebo sa vybije tablet, môžete test spustiť cez www.onlineolympiady.sk zadaním vášho kódu. Ak znova spustíte test na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim odpovediam. Ak spustíte test na inom počítači, systém vám ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím vášho počítača (zariadenia).

Prajeme vám veľa úspechov!

Začať súťažiť