Pokyny pre súťažiacich

Pokyny pre súťažiacich v dekanátnom (okresnom) kole Biblickej olympiády, 2022/2023

Dekanátne (okresné) kolá

  • V súťažnom kole sa môže zúčastniť iba žiak, ktorého škola do súťaže zaregistrovala.
  • Dekanátne kolo prebehne prezenčne 28.03.2023 pre 1. kategóriu, 29.03.2023 pre 2. kategóriu.
  • Test na OK BO bude doručený z KPKC v elektronickej podobe metodikom DKÚ. Metodik prostredníctvom zodpovedného za dekanátne kolo doručí test v zalepenej obálke predsedovi poroty.
  • Test bude obsahovať úlohy rôzneho druhu.
  • Úspešným riešiteľom OK BO sa stáva súťažiaci jednotlivec, ktorý dosiahne minimálne 60 %.
  • Družstvo (výnimočne minimálne dvaja súťažiaci) môže postúpiť na vyššie kolo súťaže, ak dosiahne minimálne 60%. Zároveň za dekanát (okres) postupuje družstvo s najvyšším počtom bodov (za splnenia minimálne 60% úspešnosti).
  • V prípade rovnosti bodov porota v dekanáte rozhodne o víťazovi na základe vyššieho počtu bodov z prvej úlohy - Testu (pri rovnosti bodov z testu sa obdobne postupuje ďalšou úlohou).
  • Súťažiaci počas samotnej súťaže spolupracujú, komunikujú v rámci trojčlenného tímu.

Prajeme vám veľa úspechov!

Začať súťažiť